Kalendarium

Wtorek, 2020-10-27

Imieniny: Iwony, Noemi

Statystyki

  • Odwiedziny: 257550
  • Do końca roku: 65 dni
  • Do wakacji: 241 dni
Jesteś tutaj: Start / Logopeda

Logopeda

Artykuły

Ćwiczenia oddechowe

2018-01-15
Powiększ zdjęcie

Ćwiczenia logopedyczne

2017-11-12
Powiększ zdjęcie

Ćwiczymy, ćwiczymy i świetnie się bawimy

2017-10-27
Powiększ zdjęcie

Logopedyczne ćwiczenia

2017-10-25
Powiększ zdjęcie

O zajęciach logopedycznych

2017-10-12

                                                                  Organizacja zajęć

   Logopeda we wrześniu przeprowadza przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas pierwszych służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Logopeda współpracuje z rodzicami dzieci i nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są zespołowo z grupą uczniów. Logopeda łączy dzieci w grupy zbliżone pod względem wady wymowy. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.    

Na czym polega terapia logopedyczna?

  Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą: długość i siłę wydechu, w tym oddychanie dla mowy, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, czytanie i różne formy pisania (głównie ze słuchu). Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.

  Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, na którego kartkach zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy.

Częstotliwość zajęć logopedycznych

  Najczęściej zajęcia odbywają się tuż po lekcjach, raz w tygodniu przez 60 minut. Rozkład ćwiczeń logopedycznych dostosowany jest w miarę możliwości do planu lekcji poszczególnych uczniów

Długość terapii logopedycznej

  Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Długość terapii to sprawa indywidualna. Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń, niestosowania się do zaleceń logopedy czy złożoności problemu, z jakim mamy do czynienia). Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą.

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje:

  • czas rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;
  • systematyczność uczęszczania na zajęcia;
  • przygotowanie do zajęć (przynoszenie zeszytu ćwiczeń, przygotowanie materiału zadanego do opracowania w domu);
  • wytrwała kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda;
  • zaangażowanie ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na lekcji i w domu;
  • zainteresowanie i współpraca rodziców.

Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Konieczne jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.

 

 

Czytaj więcej o: O zajęciach logopedycznych

Konsultacje i zajęcia

2017-10-12

Marzena Michalska

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali nr 24

Lekcja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.30 - 13.15

13.15-14.00

 2a 

 

 

 

 

 

 

12.45-13.30

 

-

3a/4a/3b

   

12.30-13.15

 

 

 

 

1a, 4b

 

 

 

9.00-9.45

9.45-10.30

10.30-11.15

       

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

1b 

Odział przedszkolny

 

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW:

PIĄTEK, GODZ. 9.00 – 9.45

Czytaj więcej o: Konsultacje i zajęcia

Kim jest logopeda

2017-09-18

Logopeda to specjalista zajmujący się pomocą dla dzieci z różnorodnymi problemami w mówieniu jak np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, mowa dzieci z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia mowa cicha, niewyraźna itp. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

 Seplenienie to wszelkie zakłócenia (zniekształcanie, zastępowanie, opuszczanie) wymowy jednej, kilku lub wszystkich głosek tzw. dentalizowanych

sz, ż, cz, dż          s, z, c, dz               ś, ź, ć, dź

 Rotacyzm – brak głoski r, jej zastępowanie przez głoskę l lub j albo nieprawidłowa jej wymowa.

 Bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota.

Czytaj więcej o: Kim jest logopeda

Kiedy dziecko potrzebuje logopedy

2017-10-12

    Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Pewne niewielkie odstępstwa od schematu rozwoju mowy nie są powodem do niepokoju, należy jednak wiedzieć, że opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny przekraczać 6 miesięcy.
      Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
      Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia nieprawidłowości w mowie należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

   To, czy dziecku potrzebna jest pomoc logopedy, w pierwszej kolejności powinien ocenić rodzic lub opiekun. Co może niepokoić? Należy zasięgnąć porady logopedy, jeżeli dziecko:

1. nie wymawia jeszcze głosek, które na swoim etapie rozwoju powinno już opanować (zastępuje je innymi, zniekształca lub opuszcza). Wśród dzieci 6-letnich i starszych problem ten najczęściej dotyczy głosek sz, ż, cz, dż, które bywają zastępowane przez s, z, c, dz lub ś, ź, ć, , np. dziecko mówi skoła lub śkoła zamiast szkoła;

2. głoskę r wymawia w sposób inny niż przyjęty w normie wymawianiowej lub zastępuje ją głoską l albo j, np. dziecko mówi lowel (jowej) zamiast rower;

3. wsuwa język pomiędzy zęby podczas artykulacji niektórych (lub wszystkich) z podanych głosek:  s, z, c, dz ,  sz, ż, cz, dż,   ś, ź, ć, dź;

4. nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy albo w sposób niezrozumiały dla otoczenia;

5. pojawiają się problemy z płynnością wymowy, dziecko się jąka;

6. ma wadę słuchu;

7. ma trudności z opanowaniem języka, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, pojawiają się problemy w komunikacji oraz w zakresie pisania i czytania.

  Należy skonsultować się z logopedą zawsze, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy naszej pociechy.

Czytaj więcej o: Kiedy dziecko potrzebuje logopedy

Drodzy Rodzice !

2017-10-12

Jeżeli Państwa dziecko ma trudności z wymową  - nie czekajcie licząc, że problem ich likwidacja będzie minie sam - sprzyja to utrwalaniu zakłóceń i powoduje, że wymagała dużo więcej czasu i pracy.

   Żadne dziecko nie chce mieć wady wymowy i nie chce, aby inni ją dostrzegali. Bardziej lub mniej wpływa ona na kontakty z innymi ludźmi oraz sukcesy w nauce. Dlatego dzieci próbują ją ukryć, zatuszować, wyprzeć ze świadomości, a przecież w szybki i bezbolesny sposób mogą się jej pozbyć. Potrzebny jest do tego właśnie logopeda, który zapraszając na terapię logopedyczną, otoczy dziecko swoją opieką i zapewni specjalistyczne podejście.

    Gabinet logopedyczny jest dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy logopedycznej uczniów naszej szkoły. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was, Rodziców. 

Czytaj więcej o: Drodzy Rodzice !