Kalendarium

Czwartek, 2020-07-09

Imieniny: Hieronima, Palomy

Statystyki

  • Odwiedziny: 219507
  • Do końca roku: 175 dni
  • Do wakacji: -13 dni

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Oto my”

Towarzystwo Polsko- Niemieckie w Częstochowie we współpracy z partnerskimi miastami projektu europejskiego „Engagiert für Europa” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „OTO MY”.

Celem konkursu jest uwrażliwienie uczestników na wspólne cechy kultury codziennej współczesnych Europejczyków oraz płynąca z tego refleksja o mocnych podwalinach integracji europejskiej. Moje miejsce … geograficznie odległe, może okazać się w wielu kulturach europejskich nieoczekiwanie zbieżne.

W ramach konkursu zostały ogłoszone trzy podtematy przeznaczone dla trzech kategorii wiekowych.

Kategoria 1: dla uczestników w wieku 6 – 10 lat. Temat pracy: Moje ulubione zajęcie

Kategoria 2: dla uczestników w wieku 11- 14 lat. Temat pracy: Częstochowa. Moje ulubione miejsce/a

Kategoria 3: od lat 15. Temat pracy:  Moje miasto, Częstochowa z mojej perspektywy. Places to be/ Things to do

Konkurs polega na przygotowaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej na arkuszu A3 wykonanej dowolną techniką plastyczną jak: rysunek, obraz akrylowy, wydzieranka, kolaż fotograficzny lub inne techniki mieszane, opatrzonej obowiązkowo tytułem - opisem jednozdaniowym.

Ocenie podlegać będzie:

  • zgodność z tematem konkursu
  • oryginalne ujęcie tematu, wartość artystyczna
  • stopień zaawansowania i pracochłonność użytej techniki plastycznej
  • walory estetyczne pracy

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostaną dodatkowo wyróżnieni nagrodami rzeczowymi. Nagrodzone prace wraz z komentarzem złożą się na międzynarodową wystawę prac konkursowych, która przedstawiana będzie wiosną 2020 r. we wszystkich miastach partnerskich projektu: w Częstochowie, Pforzheim, Osijek oraz Vicenza. Z nagrodzonych prac złożony zostanie plakat końcowy – prezentowany na wszystkich portalach internetowych partnerów projektu – miast partnerskich, fun page’ach organizacji uczestniczących w projekcie.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: tpn.czestochowa.pl

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie kart zgłoszeniowych od szkolnego koordynatora konkursu p. Małgorzaty Czech.

Galeria

Powiększ zdjęcie