Kalendarium

Wtorek, 2020-10-27

Imieniny: Iwony, Noemi

Statystyki

 • Odwiedziny: 257546
 • Do końca roku: 65 dni
 • Do wakacji: 241 dni

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Jednym z pierwszych zadań zrealizowanym w ramach NPRC było przeprowadzenie wśród uczniów Wyborów Książek oraz wśród rodziców i nauczycieli ankiet na temat: „Książki, które polecam”. W ten sposób powstała lista książek do zakupu, uwzględniająca również potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono audiobooki dla uczniów słabo widzących, książki dotyczące niepełnosprawności - dla nauczycieli i rodziców oraz książki dla uczniów - poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym.

 1. Lista książek została skonsultowana z pracownikami Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie a następnie zaopiniowana przez Radę Rodziców
  i Samorząd Uczniowski.
 2. Na internetowej stronie szkoły została założona zakładka „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w której są zamieszczane wszystkie działania realizowane 
  w ramach Priorytetu 3. Znajduje się też zaopiniowana przez Radę Rodziców
  i Samorząd Uczniowski lista nowości wydawniczych.
 3. Została wprowadzona zmiana w Regulaminie Biblioteki Szkolnej – nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły, w zakładkach: Biblioteka oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zmiana dotyczy „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.”
 4. Podczas zebrań z rodzicami został przekazany list do rodziców wszystkich uczniów
  z informacją o realizacji Programu i wpływie czytania na rozwój dzieci młodzieży. Na stronie internetowej, w zakładce NPRC zamieszczono artykuł „Dlaczego warto czytać dzieciom książki?” Podczas zebrań z rodzicami klas pierwszych i klasy IV odbyła się prelekcja na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży; rodzice otrzymali także ulotki promujące czytanie.
 5. W trakcie realizacji Programu kontynuowana była współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie. Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym realizacji NPRC, konsultowali się w sprawie planowanych zakupów
  z pracownikami Biblioteki, wymieniali informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo (w zakładce PBP Forum promocji czytelnictwa), uczestniczyli wraz
  z uczniami w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Bibliotece.
 6. W czasie realizacji programu zorganizowano:
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych:

-    Konkurs na klasę, która wypożyczy najwięcej książek w październiku – zwycięskie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.

-   „Jesienne inspiracje” - konkurs na prace plastyczne zainspirowane poezją o jesieni. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dla  klas III - V i VII - VIII. Podsumowaniem konkursu była wystawa nagrodzonych prac. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i zakładki do książek.

-    „Jak ja czytam” - konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie przedstawiające osobę czytającą książkę (mogło być też selfie). W tym konkursie wybitnie wyróżniła się jedna praca. Jej autorka, uczennica klasy V, wykazała się pomysłowością
i starannością w wykonaniu, dlatego jury postanowiło ją nagrodzić
i ogłosić zwyciężczynią konkursu.

-     Akcja głośnego czytania literatury pięknej przez nauczycieli.

W ostatnim dniu października – Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - miłośnicy książek mieli możliwość obcowania z literaturą na każdej przerwie. Biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie opowiadań z drugiego tomu zbioru pt. „Gorzka czekolada”, zakupionej w ramach realizacji NPRC.  Książka jest zbiorem trzynastu opowiadań dotyczących ważnych spraw nastolatków: samoregulacji emocji, manipulacji, narcyzmu, mechanizmu kozła ofiarnego, asertywności, upokorzenia, przemocy emocjonalnej, maczyzmu, poczucia własnej wartości, konwencji społecznych, złej miłości, rytuału inicjacji, altruizmu. Wśród wybranych do czytania tekstów znalazły się fragmenty opowiadań: Pawła Beręsewicza „Pstryk”, Katarzyny Majgier „Życie pożyczone”  oraz  „Włoskie wakacje”, Kazimierza Szymeczki „Rycerz na czarnym rumaku” a także Katarzyny Ryrych „Gdy rozum śpi”. Wszystkim zainteresowanym głośno czytały nauczycielki bibliotekarki oraz zaproszeni do współpracy inni nauczyciele.

- Rozpoczęła się całoroczna akcja „Podaruj książkę bibliotece”.
W październiku 2019 roku czytelnicy przekazali do biblioteki ponad trzydzieści ciekawych tytułów.

 

7. 25 października 2019 przedstawiciele szkoły (nauczyciel bibliotekarz oraz uczennice kl. VIII) uczestniczyli w 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, gdzie zapoznali się z nowościami wielu wydawnictw, spotkali z pisarzami, zakupili książki.

8. W listopadzie (20.11) odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.

9. Akcja „Przytul książkę na święta” rozpoczęła się 2 grudnia. W dniu Świętego Mikołaja każdy wypożyczający otrzymał pamiątkową zakładkę.

10. Prezentacja pt. „Z wizytą u Astrid Lindgren. Odwiedzamy bohaterów jej książek” odbyła się 9 grudnia w klasach drugiej i trzecich. Jej skutkiem był wzrost liczby wypożyczeń książek tej autorki oraz innych.

11. Do popularyzacji czytelnictwa przyczyniają się także gazetki ścienne, wykonywane przez nauczycieli bibliotekarzy w obydwu budynkach szkolnych.

12. Kiermasz taniej książki – sprzedaż książek w promocyjnych cenach księgarni Tuliszków - promocja czytelnictwa, promowanie książki – najlepszego prezentu pod choinkę dla dziecka. W ramach współpracy z księgarnią w Tuliszkowie biblioteka szkolna otrzymuje nowości czytelnicze.

13. Wystawy nowych książek – książki zakupione w ramach NPRC zostały wyeksponowane w obydwu bibliotekach.

14. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w każdej klasie zostały zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

„Czy tu, czy tam czytam”. Projekt trwa cały rok szkolny i obejmuje uczniów klas I – III. W jego ramach uczniom czytane są książeczki dostosowane do ich wieku i rozwoju, w tym również polecane na tym etapie edukacyjnym lektury. Czytanie książek odbywa się podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, w autokarze podczas wyjazdu na wycieczkę czy basen. Prace plastyczne, przygotowane przez dzieci, zostały zainspirowane odpowiednią lekturą: w klasach pierwszych był to „Cudaczek – Wyśmiewaczek” Julii Duszyńskiej, w klasie drugiej - „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren, w klasach trzecich - „Asiunia” Joanny Papuzińskiej. Odzwierciedlają one stopień zrozumienia treści książeczki, przeżycia i postawę bohaterów.

„123 lata niewoli - Częstochowa pod zaborami”. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas VII. Ich zadaniem było zebranie, usystematyzowanie i opracowanie - w formie strony z gazety -  informacji na temat historii Częstochowy w XIX wieku (czas zaborów oraz odzyskanie niepodległości w 1918 roku). Celem projektu było przybliżenie uczniom dziejów ich Małej Ojczyzny, ukształtowanie postawy patriotyzmu, rozwój samodzielności (korzystanie z różnych źródeł informacji), poczucia odpowiedzialności, twórczego myślenia, wzmocnienie motywacji poznawczej, a także kształtowanie umiejętności kluczowych oraz łączenia wiedzy, działania i doświadczenia. Efektem działań uczniów pracujących pod kierunkiem nauczyciela była wystawa „Strona z gazety”.

„Reading is fun” - projekt czytelniczy z języka angielskiego z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych dla kl. VI a oraz chętnych uczniów. W ramach projektu uczniowie: przeczytali wyznaczoną przez nauczyciela lekturę w języku angielskim („The Secret Formula”); wzięli udział w pisemnym, szkolnym konkursie ze znajomości przeczytanej lektury; przygotowali plakaty przedstawiające fragmenty, sceny z książki opatrzone dialogami, wypowiedziami bohaterów i/lub komentarzem nt. lektury. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru następnej książki w języku angielskim, czytają ją w ramach wyznaczonego terminu; przygotowują informację na temat przeczytanej książki w formie ustnej i dzielą się nią na forum klasy; przygotowują plakaty zachęcające do przeczytania wybranej przez nich lektury. Plakaty zawierają opinie i rekomendacje uczniów.

„Pan Tadeusz w klasie ósmej”. Uczniowie przystąpili do projektu po przeczytaniu lektury i jej omówieniu. Pytania dotyczyły treści i zagadnień związanych z: genezą, budową, artyzmem dzieła, elementami związanymi z historią Polski, biografią Adama Mickiewicza. Dla znawców „Pana Tadeusza” przygotowano cytaty, by rozpoznali: O kim mowa? Kto to mówi? By dobrze przygotować się do konkursu podsumowującego pracę nad projektem, uczniowie wykorzystali zasoby biblioteki szkolnej. Sięgnęli nie tylko po lekturę, ale też po opracowania i albumy związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza.

„II wojna światowa w Częstochowie” - projekt był realizowany od września do listopada 2019 r. Uczestnikami byli uczniowie klas VII i VIII. Ich zadaniem było zebranie, usystematyzowanie i opracowanie – w formie lapbooka - informacji na temat wydarzeń mających miejsce w latach 1939 – 1945 na terenie Częstochowy, zwłaszcza dzielnicy Gnaszyn. Dzięki samodzielnej pracy zapoznali się z historią Małej Ojczyzny. Projekt przybliżył lokalne wydarzenia historyczne i przyczynił się do kształtowania postaw patriotycznych. Efektem projektu jest ekspozycja lapbooków.

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” w kl. VI. Uczniowie klasy VI samodzielnie zmagali się z lekturą, poznawali przygody licznych bohaterów, śledzili nagłe zwroty akcji. Podczas realizacji zadań projektu musieli wykazać się dobrą pamięcią, znajomością szczegółów. Zadania wymagały spostrzegawczości detektywa, dedukowania, wnioskowania. Projekt łączył w sobie naukę i zabawę.

„Bohater II wojny światowej”. Uczestnicy projektu – uczniowie klas VIII – mieli za zadanie zebrać, usystematyzować i opracować informacje na temat wybranej postaci – bohatera II wojny światowej oraz zaprezentować swoją pracę w wybranej formie (prezentacja multimedialna, plakat, referat, album lub lapbook).

 

Wnioski:

 1. Wzrost liczby wypożyczonych książek: w miesiącach wrzesień i październik uczniowie wypożyczyli 286 książek, w listopadzie i grudniu – 507.
 2. Wzrost liczby odwiedzin uczniów i ich rodziców w bibliotece szkolnej.
 3. Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – 78 %.
 4. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki o lektury szkolne oraz książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.
 5. W związku z krótkim czasem na realizację zadań z NPRC, prace przebiegały bardzo intensywnie, co niekiedy sprawiało trudności organizacyjne.

Galeria

Powiększ zdjęcie