Kalendarium

Wtorek, 2020-10-27

Imieniny: Iwony, Noemi

Statystyki

  • Odwiedziny: 257611
  • Do końca roku: 65 dni
  • Do wakacji: 241 dni

Sprawozdanie z realizacji projektu

Realizacja projektu eksperymentalnego

w ramach innowacyjnej działalności szkoły

„Czy tu, czy tam czytam”

W roku szkolnym 2017-2018

 

Klasa 0

 

„Wesołe zabawy w teatr” - zabawy żywym słowem na podstawie wybranych utworów literackich dla dzieci.

Zorganizowanie i systematyczne korzystanie z kącika książki.

„Czytankowo” - słuchanie utworów literackich czytanych codziennie przez nauczyciela.

Ilustrowanie usłyszanego tekstu literackiego różnymi technikami plastycznymi.

„Starsi czytają młodszym” - klasa V w każdy piątek czyta klasie 0.

 

Klasy I

 

Zorganizowanie kącika czytelniczego dla pierwszaka.

Klasowe czytanie fragmentów lektur w kąciku czytelnika.

Wykonanie zakładki do książki według własnego projektu.

Projekt okładki ulubionej książki.

Prezentacja umiejętności recytatorskich podczas Ślubowania Pierwszoklasisty.

Gry i zabawy stolikowe - czytanie instrukcji z pomocą nauczycieli.

Udział w edukacji filmowej - OKF w Częstochowie.

Przygotowanie portretu ulubionego bohatera bajek „Mój przyjaciel miś”.

Prace techniczne wykonane zgodnie z czytaną instrukcją przez wybranych uczniów.

Spotkania biblioteczne z nauczycielem bibliotekarzem.

 

Klasy II

Zorganizowanie kącika czytelniczego dla drugoklasisty - Półka Książkopożeracza.

Klasowe czytanie fragmentów lektur w kąciku czytelnika.

Wykonanie zakładki do książki według własnego projektu.

Projekt okładki ulubionej książki.

Gry i zabawy stolikowe - czytanie instrukcji z pomocą nauczycieli.

Konkurs czytania w klasie - prezentacja umiejętności.

Udział w edukacji filmowej - OKF w Częstochowie.

 

 Klasy III

 WRZESIEŃ

Przygotowanie do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych logo projektu zawierającego hasło Czy tu, czy tam – czytam (pani Beata Mielczarek).

Pretest dotyczący zainteresowań czytelniczych wśród uczniów klas trzecich i szóstych.

Diagnoza techniki czytania testem Konopnickiego

Opracowanie harmonogramu pracy z uczniami słabo czytającymi.

Założenie Otwartej Księgi Młodego Czytelnika do zapisywania lektur nieobowiązkowych.

Podanie listy lektur obowiązkowych.

Zorganizowanie kącika czytelniczego i klasowej biblioteczki wyposażonej w książki dla dzieci, gry planszowe.

Lekcja wprowadzająca do czytania lektury „Oto jest Kasia”.

Czytanie fragmentów lektury w klasie.

Ilustracje do wybranych wydarzeń, portret ulubionego bohatera.

 

PAŹDZIERNIK

Założenie Kroniki Klasowej do zapisywania ważnych wydarzeń z życia klasy. 

Udział w lekcji bibliotecznej o historii książki - wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie.

Udział w lekcji bibliotecznej o korzyściach wynikających z czytania książek,  opracowanie  Rad Doświadczonego Czytelnika - wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie.

Czytanie fragmentów lektury w kąciku czytelnika.

Lekcja podsumowująca lekturę „Oto jest Kasia”.

Udział w lekcji filmowej w OKF w Częstochowie.

Zaprojektowanie i wykonanie zakładki do książki.

 

LISTOPAD

Spotkanie z rodzicami –pogadanka na temat korzyści wynikających z czytania, motywowanie do czytania dzieciom, wypożyczania, kupowania książek, zachęcania do samodzielnej lektury, dawania przykładu własnego, próba włączania rodziców w działania promocyjne na terenie szkoły.

Lekcja wprowadzająca do czytania lektury.

Czytanie fragmentów lektury „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren w kąciku czytelnika.

Wykonanie plakatów z hasłami reklamującymi książkę Astrid Lindgren.

Prowadzenie Otwartej Księgi Młodego Czytelnika oraz Kroniki Klasowej.

 

GUDZIEŃ

Mikołajkowe gry i zabawy stolikowe - czytanie instrukcji gier planszowych, otrzymanych w prezencie od Mikołaja, zabawy zgodnie z pozyskaną informacją, własna inwencja i pomysły na zmianę strategii gry.

Świąteczne spotkania z książką - „Dziewczynka z zapałkami”.

Zaprojektowanie i wykonanie okładki książki, która kiedyś powstanie.

Czytanie przy wigilijnym stole – wigilijne zwyczaje i obrzędy.

 

STYCZEŃ

Czytanie lektury po polsku i po angielsku „Kopciuszek”,

Literatura na ekranie – „Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”.

Czytanie nowej lektury „Brzechwa dzieciom” w kąciku czytelniczym.

Tworzenie haseł reklamujących ulubiony wiersz dla dzieci.

Konkurs recytatorski wybranego wiersza.