Kalendarium

Czwartek, 2018-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny

Statystyki

 • Odwiedziny: 50335
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 274 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11  im. Marii Dąbrowskiej  z siedzibą w Częstochowie, ul. Festynowa 24. Adres email szkoły: sp11@edu.czestochowa.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Nr 11 w Częstochowie dostępny jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl     
 3. Podstawą, upoważniającą Szkołę Podstawową Nr 11 do przetwarzania większości Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów,      zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11, a podmiotami współpracującymi lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
- wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń oraz ich duplikatów,
- prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
- kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
- promocji szkoły,
- udziału w konkursach,
- wykorzystania wizerunku dziecka,
- organizacji wycieczek,
- ubezpieczenia,
- działań opiekuńczych,
- opieki medycznej,
- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- prowadzenia nauczania indywidualnego,
- dostosowania wymagań na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,
- kontaktów nauczyciel-rodzic,
- rekrutacji do szkoły na podstawie wyrażonej zgody.

 1. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  
 2. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora Danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

7. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie      obowiązującego prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
- prawo do cofnięcia zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,  podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia  sprawy.

 
 

 

 

Artykuły

AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”

2018-06-22
Powiększ zdjęcie

W związku z rozpoczętym okresem letnim rusza akcja „Bezpieczne Wakacje 2018”.
Celem akcji, która potrwa od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. jest:

 • zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa,
 • zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,
 • zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym:

www.wypoczynek.men.gov.pl  dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora          i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego.

DOPALACZE WYPALACZE „GROŹNE NARKOTYKI” 

Nowe narkotyki, potocznie zwane „dopalaczami” są najgroźniejszą trucizną, na jaką narażeni są młodzi ludzie, prowadzą do uzależnienia, zatruć, chorób, a nawet zgonów. Zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych obowiązuje w Polsce od
27 listopada 2010 r. Natomiast od 1 lipca 2015 r. zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – m. in. o rozszerzenie listy substancji zakazanych o 114 nowych pozycji dotychczas  zakwalifikowanych jako „dopalacze”. W lipcu 2015 roku w województwie śląskim odnotowano tragiczny bilans zatruć (ogółem w tym czasie w całym województwie wykazano ponad 800 zatruć dopalaczami, 550 osób trafiło do szpitali), w wyniku którego zmarły dwie osoby 19-latek, który najprawdopodobniej przyjął substancję o nazwie "mocarz", oraz 24-latek w następstwie spożycia "rozpałki do grilla". Niestety, ten poważny problem jest ciągle aktualny. Od początku stycznia do 14 października 2017 roku w województwie śląskim odnotowano ponad 1150 podejrzeń zatruć „dopalaczami”, 852 osoby wymagały hospitalizacji, a 2 osoby zmarły.

Dopalacze, jak i inne substancje odurzające, niszczą przede wszystkim Ośrodkowy Układ Nerwowy i negatywnie wpływają na prace mózgu. Unikaj dopalaczy - zażywanie środków odurzających jest szkodliwe w każdym wieku, a spustoszenia, jakie sieją
w dojrzewającym organizmie nie da się naprawić. Zażywanie dopalaczy może być początkiem uzależnienia!

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dopalaczy polecamy stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.dopalaczeinfo.pl

oraz inne przydatne materiały, w których znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące tego niepokojącego zjawiska.

 AKCJA „BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?”

W związku z nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem
18 roku życia istnieje konieczność zwiększenia działań informacyjno - edukacyjnych, prowadzących do zmniejszenia występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych z tego powodu. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV
są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry,
ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie
są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym. Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych
u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań
na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!

W związku z rozpoczęciem sezonu letniego zwracamy szczególną uwagę na niebezpieczną roślinę - barszcz Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Pochodzi
z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach Europy środkowej
i wschodniej, gdzie stał się rośliną inwazyjną. Od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku wprowadzany był do uprawy jako roślina pastewna. Można go spotkać w wielu miejscach, rośnie na łąkach i w przydrożnych rowach, nad brzegami rzek i jezior, w ogrodach i parkach.

Jak go rozpoznać? Przede wszystkim po okazałych wymiarach – to jedna z największych roślin zielnych na świecie, niektóre okazy potrafią dorastać nawet do pięciu metrów wysokości. Duże, szerokie liście przypominają trochę popularny łopian, a długie pędy
z wieloma białymi kwiatami – wyrośnięty koper. Łodyga jest u góry zielona, a w dolnej części pokryta fioletowymi plamkami. Roślina ta jest silnie toksyczna. Włoski na łodygach
i liściach barszczu wydzielają parzącą substancję, która zawiera szkodliwe substancje uaktywniające się w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

W soku barszczu Sosnowskiego znajdują się niebezpieczne dla skóry związki, które mogą powodować oparzenia I, II, a nawet III stopnia. Kontakt z nią powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany, długo niezanikające blizny. Do poparzenia przez barszcz Sosnowskiego może dojść nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu
z rośliną. W czasie upałów toksyczne związki mogą wydostawać się z rośliny w postaci lotnej. Jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i alergików. Oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą również wywoływać:

- podrażnienia dróg oddechowych

- nudności

- wymioty

- bóle głowy

- zapalenie spojówek.

W przypadku natknięcia się na barszcz Sosnowskiego należy zachować ostrożność. Najlepiej nie zbliżać się do niego i nie dotykać go. Jeżeli jednak doszło do kontaktu z rośliną, trzeba niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne, przynajmniej przez 48 godzin (promieniowanie ultrafioletowe zwiększa stan zapalny i ryzyko powstania blizn). Warto skorzystać z pomocy lekarskiej.